Fremhevet bilde

Utviklingstjenester

Vi leverer innovasjons- og utviklingstjenester basert på agil metodikk og en velfungerende CI/CD-pipeline. Dette inkluderer blant annet web-løsninger, SharePoint-løsninger, datavarehus, business intelligence, Power BI, big data, IT-sikkerhetsledelse og prosesskartlegging.

Når standardløsninger ikke strekker til hjelper vår fremragende utviklingsavdeling deg. Vi har lang erfaring med utvikling av server-, web- og mobilapplikasjoner for bedriftsmarkedet. Vi har utviklet løsninger blant annet innen kommunikasjon, kvalitet- og bedriftsstyring, intranett og web, datafangst og business intelligence, prosess-styring og systemintegrasjon. Vi tilbyr også tjenester innen arkitektur og prosjektledelse for utviklingsprosjekter.

Noen av våre kjerneteknologier er:

  • .NET Core
  • Agil, DevOps og CI/CD
  • Azure
  • F#, C#, JavaScript og Python
  • Kubernetes og Docker
  • Postgreql, MSSQL, Neo4j og CouchDB
  • SharePoint, Power BI og PowerApps
  • Datavarehus og business intelligence
  • Sikkerhetsledelse og kvalitetssystem

Løsninger kjøres enten på våre egne driftede datasenter i Norge, eller i offentlige skyløsninger som Microsoft Azure eller Amazon AWS

Ta kontakt i dag så forteller vi mer om våre tjenester