Våre tips for en vellykket digitalisering

IT-løsninger forenkler prosesser for en rekke bedrifter og preger hverdagen vår i stadig større grad. Oppgaver vi tidligere brukte lang tid på å utføre manuelt, kan i dag utføres raskere og enklere ved hjelp av digitale verktøy og løsninger. I dette ligger det at det for mange bedrifter vil være tid og ressurser å spare gjennom økt digitalisering.

 

Digitalisering handler ikke kun om teknologien som implementeres. Det handler minst like mye om menneskene som skal ta den i bruk. Her er våre beste tips for at bedrifter skal lykkes med sin digitale transformasjon.

Skap forståelse i alle ledd av bedriften

En vanlig utfordring i mange bedrifter er at det i hverdagen ikke nødvendigvis er ledelsen som kjenner mest på nødvendigheten av at bedriften digitaliseres. De fleste ledere er imidlertid oppmerksomme på viktigheten av en slik overgang. Dermed er det også noe som burde prioriteres.

Det er viktig at ledelsen har kunnskap om mulighetene som finnes knyttet til å effektivisere og optimalisere operasjoner i egen bedrift. Når alle ledd i bedriften forstår hvordan digitalisering kan bidra til økt verdiskaping og mer effektive arbeidsprosesser, er det også større sannsynlighet for at overgangen vil være vellykket.

Legg til rette for god endringskultur

Selv om endringene som gjøres vil være til det bedre kommer vi ikke unna at digitalisering skaper omfattende endringer bedriften, også på et organisatorisk plan. Det er derfor viktig å skape en god endringskultur innad i bedriften, for at alle ansatte skal være positivt innstilt til at endringer forekommer. Med en grunnleggende god endringskultur i bedriften vil det også være enklere å implementere nye verktøy etter hvert som teknologien utvikler seg.

Ha en klar visjon for fremtiden

I alle endringsprosesser er det essensielt at bedriften har et klart bilde av hvor de ønsker å være i fremtiden, altså hvor de ønsker at endringene som implementeres skal ta den. Dette gjelder også ved digitalisering. Det er også viktig at den digitale visjonen støtter opp under bedriftens overordnede fremtidsvisjon.

Finn en kompetent IT-partner

Digitaliseringsprosessen kan føles overveldende og uoversiktlig. Det vil derfor føles trygt å ha en kompetent og erfaren IT-partner i ryggen, som kan gi råd, støtte og oppfølging underveis. Digitalisering vil være en kontinuerlig prosess, og det er viktig å velge en solid partner med god forståelse for markedet deres bedrift opererer i.

Serit har kontorer over hele landet og bred kunnskap om de fleste bransjer og markeder. I oss får din bedrift en IT-partner som vil bestå i lang tid fremover og som hele tiden jobber for å utvikle vår kompetanse i takt med den digitale utviklingen. Vi har erfaring med komplekse behov og skreddersyr løsninger tilpasset våre kunder.

Kontakt oss for mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe dere gjennom digitaliseringsprosessen. Vi hjelper deg med en vellykket digitalisering!