«Velferdspilot» i Alta ønsker høyteknologi velkommen

Flere hundre helsearbeidere ved institusjonene i Finnmarks velferdskommuner skal nå få det «mobile vaktrommet» i fingrene. Vertshuset Eldresenter i Alta er først ute. Brukerne er superfornøyde.

 

På Vertshuset Eldresenter i Alta kommune har de ansatte tatt i bruk høyteknologiske verktøy i arbeidshverdagen. Begeistringen er stor, særlig med tanke på at responstiden er redusert med flere minutter.

Det er stor enighet om at smart velferd er hjertelig velkommen. Så langt er 23 behovsprøvde trygghetsalarmer i drift inne på det døgnbemannede bo- og servicesenteret. Appen «Sensio Mobilt vaktrom» sørger for at de ansatte blir varslet direkte i sin egen lomme når alarmen går.
– Vi har gjort tester som viser at responstiden på alarmer er redusert med flere minutter, det vil si tida fra brukeren trykker på alarmen til en ansatt er på plass for å tilby hjelp, forklarer en engasjert og fornøyd konstituert leder ved Vertshuset Eldresenter, Sylvi Monika Andersen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Konstituert leder ved Vertshuset Eldresenter i Alta, Sylvi Monika Andersen, sier det betyr mye at de ansatte er positive til å ta i bruk ny teknologi også på jobben. (Foto: Serit Eltele)

Brukene viktigst
Andersen peker på flere faktorer som gjør at smart teknologi effektiviserer arbeidshverdagen, samtidig som den bygger opp under brukernes behov for trygghet og respekt. Mange har fryktet at omsorgsteknologi vil resultere i en kaldere helsetjeneste og færre varme hender. Formålet er tvert i mot at teknologien skal frigjøre de ansatte i helsetjenesten fra systemets mekaniske oppgaver, til fordel for brukernes nær oppfølging, personlige behov  og medmenneskelighet.

– Dette blir riktignok mer lønnsomt for kommunene og jobben blir langt mer effektiv rent administrativt. Men aller viktigst er det at brukerne føler seg ekstra trygge og ivaretatt. Med en løsning som Mobilt Vaktrom blir alle som er på jobb varslet direkte når en bruker trykker på trygghetsalarmen. Med den gamle løsningen gikk alarmen først via en sentral i Oslo. Brukerne kunne da oppleve at forbindelsen var dårlig, brukere med nedsatt hørsel kunne ha vanskelig for å høre hva som ble sagt, og noen ble rett og slett redde når de hørte en fremmed stemme fra en boks på veggen. Et annet viktig poeng er muligheten som mobilt vaktrom gir for raskere å kunne gjøre en vurdering om hvilke tiltak som må iverksettes når alarmen går.

Ikke vanskeligere en Snapchat
Seks ansatte på Vertshuset Eldresenter er såkalte superbrukere.
– Det er viktig at de som skal lære fra seg er positive og lærevillige. Mobilt vaktrom er brukervennlig og ikke vanskelig å lære. Som en ansatt hos oss sa; – Kan du bruke Snapchat så kan du bruke Mobilt Vaktrom. De ansatte her er storfornøyde og veldig positivt innstilt til å ta i bruk ny teknologi, roser Andersen.

Første døralarm på plass
Hun forteller at den første døralarmen også er på plass og at flere alarmløsninger vil komme på plass etter hvert.
– Vi har brukere som kan vandre ut av rommet sitt på natta, eller fortalte rommet i bare nattøyet og så videre. Med en døralarm varsles de ansatte umiddelbart dersom noen forlater rommet sitt på natta. På den måten kan vi unngå uheldige situasjoner. De teknologiske løsninger gir altså mange gevinster både for oss som jobber her og for brukerne, poengterer Andersen.

Har du ytterligere spørsmål om Serit Elteles velferdsprosjekt? Ta kontakt på 400 16 300 eller på e-post: velferd@eltele.serit.no. Du kan også kontakte kontraktsansvarlig, Håvard R. Bellika på 906 01 645.

(Framhevet foto: Sensio AS)