Fremhevet bilde

Velferdsteknologi-avdelingen i Serit Eltele

Velferdsteknologi er et strategisk satsningsområde i Serit Eltele. På grunn av økt oppdragsmengde og behov for spesialisering, har vi endret på organiseringen og opprettet en dedikert avdeling for velferdsteknologi. Nedenfor har vi laget en kort presentasjon av de hos oss som er tilknyttet den nye avdelingen.

Våre avdelinger for salg, drift og økonomi vil også være involvert i arbeidet på velferdsteknologi-avdelingen.

Vidar Thomassen | Prosjektleder/fagansvarlig

Vidar er i siste fase av sin master i velferdsteknologi (Digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester). Han er leder for velferdsavdelingen, og jobber med prosjekteringer, kursing av ansatte og kunder, samt revisjoner på institusjoner levert av Serit Eltele.

Ole Sommarset | Prosjektleder/rådgiver

Ole jobber som prosjektleder på større prosjekter. Han samarbeider tett med Vidar i videreutviklingen av avdelingen, og har tett dialog med våre leverandører innen velferd (Sensio, Dignio, Rommate, NoIsolation etc.).

Siw Anita Sletten| Fagrådgiver

Siw Anita er fagrådgiver for velferdsteknologi i Serit Eltele. Hun er opprinnelig sykepleier og har lang erfaring innenfor kommunal helse- og omsorgstjeneste – sist som virksomhetsleder for hjemmetjenesten i Alta kommune.

Tore Silkoset | Teknisk konsulent

Tore programmerer og monterer utstyr i både private boliger og i institusjoner. Han og Tor Gøran utgjør et winning team og er kjent for å være smilende, hjelpsom og løsningsorientert når noen trenger konsulenthjelp. 

Tor Gøran Fredriksen | Teknisk konsulent

Tor Gøran har samme funksjon som Tore Silkoset, og har i tillegg kurset ansatte på AOS i praktisk bruk av teknologisk utstyr. 

Øyvind Malin | Teknisk konsulent

Øyvind programmerer og monterer utstyr hos våre kunder, og har særlig jobbet mye med leveransen til Brønnøy. Han holder også kurs i praktisk bruk av teknologisk utstyr. 

Kjartan Lund | Driftsansvarlig

Kjartan tilhører teknisk avdeling. Han er driftsansvarlig og utfører planlegging og programmering av utstyr. Kjartan håndterer også dataløsningen som står i Serit Elteles datasentre.