Fremhevet bilde

VR-teknologi sparer norske bedrifter for millioner

– Effektivisering, innovasjon og forenkling av prosesser er stikkord for de av Serit sine kunder som har tatt i bruk mulighetene som virtual reality representerer.

Det forteller Frank Rødseth i Serit Molde, en av dem som allerede har god erfaring med utvikling av VR-løsninger i samarbeid med flere kunder og med hardware fra HP.  

– Det har vært et bevisst valg for Serit å investere både i HP sin VR-plattform og i HP-sertifiseringer knyttet til denne teknologien. Og årsaken er enkel; de er innovative og i front når det kommer til utviklingen av datamaskinene og utstyret som må være av høy kvalitet hvis en VR-løsning skal gi kundene en god opplevelse, sier Rødseth. 

Serit samarbeider også med animasjonsselskapet Nagell D, som har spesialisert seg på 3D-visualisering til maritim- og petroleumssektoren.  

Tjener raskt inn investeringen

– Tiden der VR var en morsom gimmick fra spillverdenen er forbi. Nå handler det om å kombinere teknologien med forretningsmodellen din for å effektivisere og komme tettere på prosjekter tidlig i prosessen, sier Rødseth.  

Han har særlig erfaring med å bruke VR for å realisere konkurransefortrinn for Serit-kunder i noen av de store, norske bransjene – som maritim sektor, i byggindustrien og i olje- og gass. Her ser han eksempler på aktører som finner nye måter å drive utvikling på, som begrenser fysiske reiser, visualiserer konsepter og reduserer feilproduksjon. For disse virksomhetene er VR allerede et bærekraftig og rimelig verktøy som gir høy avkastning på investeringene, forteller Rødseth – som ikke er i tvil om at norsk næringsliv allerede sparer millioner på smart bruk av denne teknologien. 

– Vi har kunder som benytter VR i opplæring og trening, mens andre oppnår resultater ved hjelp av VR når de forenkler og effektiviserer eksisterende prosesser. Kombinasjonen av 3D-tegning og VR er et verdifullt hjelpemiddel for arkitekter og entreprenører og det finnes en rekke HMS- og sikkerhetsløsninger der ansatte får teste ferdighetene i realistiske, farlige miljøer. Bare for å nevne noen eksempler. Tiden og ressursene de sparer gjør at de raskt tjener inn pengene de har investert i utvikling og utstyr. 

Motus Technology samarbeider bedre med VR 

Med en historie som går tilbake til 1940 og en svært fremoverlent holdning til teknologi og nye muligheter, er Molde-baserte Motus Technology et godt eksempel på kundene Frank snakker om. Motus er ledende innen utvikling og vedlikehold av avanserte kransystemer for blant annet energibransjen, shipping og oppdrett. Etter en workshop med Serit var de imponerte over hvor langt VR-teknologien faktisk var kommet og ønsket å utforske sine egne muligheter til å ta den i bruk.  

– Slik de vanligvis jobbet, utviklet de en 3D-modell av en produkt-idé helt i starten av prosessen, sammen med en designer. Så reiste de ansatte fysisk ut for å presentere og diskutere denne idéen før den til slutt, kanskje så mye som 18 måneder senere, nådde sluttkundene. Når disse hadde kommet med sine kommentarer startet prosessen på nytt. For Motus var utviklingsprosessen svært tids- og ressurskrevende – og det var åpenbart upraktisk at de siste som fikk kommentere på ideen var de som skulle bruke den.

Med bruk av VR-teknologi fremskyndet de designprosessen dramatisk. Motus kombinerte egne 3D-modeller med sine kunders modeller i en løsning som åpnet for umiddelbare tilbakemeldinger. På den måten avdekket de også behov så tidlig i prosessen at de kunne jobbe løsningene inn i den neste modellen – som kundene igjen fikk se og kommentere.

– Denne våren har kunden realisert erfaringene i et konkret prosjekt der de har etablert sin egen VR-lab. Resultatet er en optimalisert designprosess og et enda bedre samarbeid med sluttkundene. Og vi ser på tiden vi har brukt kombinert med investeringer i hardware og en VR-plattform, ble dette prosjektet gjennomført til en kostnad som kunden raskt tjener inn bare på tiden de sparer i utviklingsprosessen. 

Last ned brosjyre: HP Commercial VR-solutions