Engasjer og involver med WebTV.

Med WebTV kan flere følge viktige møter. Når som helst, hvor som helst og på alle flater. Med WebTV kan flere delta i opplevelsen og få viktig informasjon fra saksbehandling, presentasjoner og møter i kommuner, fylkeskommuner, konferansesentre og bedrifter.

Dette gir en enkel vei til en åpen offentlighet og stadig flere kommuner og bedrifter oppdager fordelene med WebTV. Her finner publikum til og med saksdokumenter og presentasjoner integrert i sendingen. WebTV kan også brukes til fjernundervisning av møter, konferanser, forelesninger og arrangementer.

Pris per måned fra kr. 1.950

WebTV er tilgjengelig for alle plattformer og du kan vise livesendinger og arkiverte videoer på mobil, nettbrett og PC uansett hvor ditt publikum befinner seg.

 

Avstemningsmodul

Avstemmingsmodulen er en brukervennlig ekstrafunksjon skreddersydd for politiske prosesser. Modulen organiserer og systematiserer møter, saker og stemmegivning. På WebTV kan du følge med på avstemming av ulike saker, og hvilke partier og politikere som har stemt på hva. WebTV gir også en oversikt over saker til behandling og taletid.

Kontakt Serit Itum i dag dersom du ønsker en enkel WebTV-løsning.