Engasjer og involver med WebTV. Med WebTV kan flere følge viktige møter. Når som helst, hvor som helst og på alle flater. Med WebTV kan flere delta i opplevelsen og få viktig informasjon fra saksbehandling, presentasjoner og møter i kommuner, fylkeskommuner, konferansesentre og bedrifter.

WebTV
Fra kr. 1.999 pr mnd
Ta kontakt for mer info
WebTV er tilgjengelig for alle plattformer:
  • du kan vise livesendinger og arkiverte videoer
  • på mobil, nettbrett og PC
  • uansett hvor ditt publikum befinner seg

Dette gir en enkel vei til en åpen offentlighet og stadig flere kommuner og bedrifter oppdager fordelene med WebTV. Her finner publikum til og med saksdokumenter og presentasjoner integrert i sendingen. WebTV kan også brukes til fjernundervisning av møter, konferanser, forelesninger og arrangementer.

Digital avstemning

Digital avstemning er en brukervennlig ekstrafunksjon skreddersydd for politiske prosesser. Løsningen organiserer og systematiserer møter, saker, taletid og stemmegivning. Du kan følge med på avstemming av ulike saker, samt hvilke partier og politikere som har stemt på hva. Ved å benytte digital avstemning vil du også få oversikt over saker til behandling. Les mer om Digital avstemning her.

 

 

 

 

Kontakt Serit Itum i dag dersom du ønsker en enkel WebTV-løsning.